pl | fr

Tłumaczenia specjalistyczne i techniczne - Traductions spécialisées et techniques

 

To tłumaczenia tekstów wykonane na potrzeby zamawiającego. Są to teksty takie jak korespondencja handlowa, tłumaczenia dokumentów technicznych, instrukcji, warunków przetargów i inne...

Ce sont des traductions écrites commandées par un client pour ses propres besoins. Ce sont donc des traductions de divers documents commerciaux, traductions des fiches techniques, des instructions des conditions d'appel d'offres

Wybrane, reprezentatywne realizacje

 

Tłumaczenie

Rodzaj tekstu

Nazwa klienta

FR-PL

 • Dokumenty przetargowe, handlowe, techniczne odnoszące się do projektowania konstrukcji stalowych i aluminiowych na budowach hipermarketów Casino Geant, Carrefour, Auchan...

Baumert Polska

FR-PL

 • Dokumenty przetargowe, handlowe, techniczne odnoszące się do projektowania i wykonawstwa podłóg i posadzek przemysłowych na budowach hipermarketów Casino Geant, Carrefour, Auchan..

 

 EECR Polska

 RO-PL

 • Przepisy ogólne dotyczące posadowienia i montażu konstrukcji w warunkach sejsmicznych, dokumenty opierające się o Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures

BT Alfabest

RO-PL

 • Warunki techniczne przetargu na dostarczenie autobusów miejskich,

Multilingua

RO-PL

 • Dokumenty przetargowe i specyfikacja odnoszące się do modernizacji stacji oczyszczania wody

InterTranslator

RO-PL

 • Tłumaczenia artykułów prasowych dla przedsiębiorstwa polskiego działającego na terenie Rumunii: teksty prawne, giełdowe, związane z technologią, polityką zatrudnienia, itd.

Press-service

RO-PL

 • Dokumenty podatkowe i finansowe przedsiębiorstw rumuńskich

Groy Group

RO-PL

 • Dokumenty sądowe upadłościowe

Inne

FR-PL

 • Dokumenty przetargowe i specyfikacja odnoszące się do dostawy wagonów towarowych 

 InterTranslator

PL-FR

 • Instrukcje obsługi maszyn rolniczych

Promexpo

PL-FR

 • Strona internetowa producenta stolarki aluminiowej i PCV

Promexpo

PL-FR

 • Strona internetowa dostawcy usług elektrycznych

 Belektro

RO-PL

Dokumentacja przetargowa na dostawy tramwajów

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • Karty techniczne
 • Inne dokumenty

PESA

FR-PL

Dokumentacja techniczna zamówienia taboru kolejowego

PESA

PL-RO

Dokumentacja przetargowa na dostawy tramwajów

·         Propozycje techniczne i karty produktów

PESA

PL-RO

·         Dokumentacja techniczna sterowników instalacji cieplnych

AURATON

PL-RO

·         Produkty i technologia malarska

Śnieżka

PL-RO

·         Opisy narzędzi i wyposażenia warsztatów

inne