pl | fr

Realizacje - Réalisations

 • Tłumaczenia specjalistyczne i techniczne - Traductions spécialisées et techniques

  To tłumaczenia tekstów wykonane na potrzeby zamawiającego. Są to teksty takie jak korespondencja handlowa, tłumaczenia dokumentów technicznych, instrukcji, warunków przetargów i inne...

  Ce sont des traductions écrites commandées par un client pour ses propres besoins. Ce sont donc des traductions de divers documents commerciaux, traductions des fiches techniques, des instructions des conditions d'appel d'offres

   

   

 • Publikacje - Publications

  Wszystkie teksty przeznaczone do szerszego rozpowszechnienia, a więc artykuły i książki.

  Tous les textes qui sont destinés à être publiés, donc des articles de presse et des livres

 • Tłumaczenia ustne - Traductions orales - Interprétations

  Wykonuję wszelkie rodzaje tłumaczeń ustnych:

  Je vous propose toute sorte d’interprétations, (des traductions orales) :

   konsekutywne

   

  Interprétation consécutive

  symultaniczne

   

  Interprétation simultanée

  -szeptanki

   

  Interprétation chuchotée