pl | fr

Publikacje - Publications

Wszystkie teksty przeznaczone do szerszego rozpowszechnienia, a więc artykuły i książki.

Tous les textes qui sont destinés à être publiés, donc des articles de presse et des livres

 • Wyznania nawróconego masona

  Serge Abad-Gallardo - Wyznania nawróconego masona

  (Tyt. oryg.) Serge Abad-Gallardo, J'ai frappé à la porte du Temple.... Parcours d'un franc-maçon en crise spirituelle, 

  Pierre Téqui (Editions); 2014

   

 • Świat Bizancjum, t. 1

  Cécile Morrisson (red) - Świat Bizancjum, Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641

  Tyt. oryg. Le monde byzantin, T1, L'Empire romain d'orient 330-641

 • Świat Bizancjum, t.2

  Jean-Claude Cheynet (red) - Świat Bizancjum, t.2, Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204,

  (tyt. oryg.: Le monde byzantin: Tome 2, L'Empire byzantin 641-1204)

 • Świat Bizancjum, t. 3

   

  (tyt. oryg) Le monde byzantin, tome 3, Byzance et ses voisins 1204-1453

 • Dominik i jego bracia kaznodzieje

   

   Marie-Humbert Vicaire OP - Dominik i jego Bracia Kaznodzieje

   Tyt. oryg. Dominique et ses Precheurs

 • Dokumenty z Malines, (dokument V)

   

  Kardynał Joseph Suenens, Przyjdź Duchu Święty, Dokumenty z Malines, (dokument V)

  Tyt . oryg. Culte du Moi et foi chrétienne

 • Cud uzdrowienia wewnętrznego

   

  O. Joseph-Marie Verlinde

  Cud uzdrowienia wewnętrznego. Pomoc w najcięższych zniewoleniach

 • Rozmowy z Bogiem

   Etienne de Sainte Marie OCD

  Tyt oryg. Conversation avec Dieu

 • Uwolnienie z mocy złego ducha

   

  ks. Tournyol, Uwolnienie z mocy złego ducha

 • Wszystko zostało wam powierzone

    

  Ouimet Jean-Robert, Wszystko zostało wam powierzone

  Tyt. oryg. Tout vous a été confié

 • Światło wśród nocy

  André Pighiera - Światlo wśród nocy

  Tyt. oryg. Un phare dans la nuit - Sauvetage avec Thérèse de Lisieux

 • Antychrześcijańskie oszustwa

  Joseph-Marie Verlinde - Antychrześcijańskie oszustwa, od apokryfów do Dana Browna

  Tyt. oryg. Les impostures antichretiennes, des Apocryphes au Da Vinci Code

 • Dylematy wolności

  Nicolas Grimaldi - Dylematy wolności

  Tyt. oryg. Ambiguités de la liberté

 • Nowe tajemnice wszechświata

   

  Robert Clarke - Nowe tajemnice wszechświata
  Tyt. oryg. Les nouvelles enigmes de l'univers

   

 • Lustiger

  Robert Serrou - Lustiger, kardynał, Żyd i syn imigranta

  Tyt. oryg. Lustiger: Cardinal, Juif et fils d'immigré

 • Jedyny Zbawca i Uzdrowiciel

  Joseph-Marie Verlinde, Jedyny Zbawca i Uzdrowiciel

  Tyt. oryg.

 • Wolność wewnętrzna

  Jacques Philippe - Wolność wewnętrzna

  Tyt. oryg. La liberté intérieure

 • Na drogach uzdrowienia wewnętrznego

  Joseph-Marie Verlinde - Na drogach uzdrowienia wewnętrznego t.I

  Tyt.oryg. Parcours de la guérison intérieure, vol I

 • Madeleine Daniélou

  Marie-Thérese Abgrall, Madeleine Daniélou

  Tyt. oryg. Prier 15 jours avec Madeleine Daniélou

 • Marta Robin

  Henri-Marie Manteau-Bonamy, Marta Robin

  Tyt oryg. Prier 15 jours avec Marthe Robin

 • W mocy Ducha Świętego

   

  s. Marie-Catherine, W mocy Ducha Świętego

 • Strumienie wody żywej

   

  Jacques Philippe, Strumienie wody żywej, część III

  Tyt. oryg. A l'école de l'Esprit Saint

 • Jezus Chrystus

  René Laurentin, Jezus Chrystus prawdziwie obecny

  Tyt. oryg. Jésus-Christ vraiment présent

 • Rozeznawanie złych mocy

   

   

  Akta Kolokwium w Fatimie 2005

  Ojciec Paul-Marie de Mauroy, f.j.

  Ojciec Marie-Bernard, f.j.

  Ojciec Marc-Antoine Fontelle

  Ojciec Benoît Domergue

  Ojciec Joseph-Marie Verlinde

  Ojciec Georges Morand

  Ojciec Pascal Haegel, f.j.