pl | fr

O mnie - Qui je suis?

 

Długoletnia praca w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych z języków francuskiego i rumuńskiego pozwala mi zagwarantować wysoką jakość usług. 

Jestem absolwentem filologii romańskiej UAM w Poznaniu. Od wielu lat zajmuję się głównie tłumaczeniami.

Praca ta pozwoliła mi na wyspecjalizowanie się w tlumaczeniu w dwóch zasadniczych działach:

 

  •  Tłumaczenia humanistyczne w takich obszarach jak Filozofia,  Lingwistyka, Literatura/Poezja, Religia, Nauki społeczne

  •  Tłumaczenia specjalistyczne w obszarze budownictwa i konstrukcji, tłumaczeń technicznych i przetargowych

Oferuję poza tym tłumaczenie dokumentacji handlowej i prywatnej, oraz  pomoc we wszelkich nietypowych sytuacjach gdy potrzebna jest znajomość języka francuskiego lub rumuńskiego.

 

Ogóle zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

 

Klauzula poufności

Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących dokumentów przekazanych do tłumaczenia. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych ustnie są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji: dostępnych publicznie takich jak publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne, co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa, uzyskanych z innych źródeł

Dodatkowo podpisuję klauzulę poufności zgodnie z zaproponowanym przez klienta wzorem w przypadku klientów, którzy  zlecają bardzo wrażliwe pod kątem biznesowym, technicznym, technologicznym, handlowym, organizacyjnym lub innym dokumenty.

 

W tym miejscu przetłumaczone przeze mnie książki